ประกาศทั้งหมด 6 รายการ

เครื่องชั่งตั้งพื้น 150kg ความละ...

อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี

4 มกราคม 2561

เครื่องชั่งน้ำหนักระบบอิเล็กทรอน...

อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี

3 มกราคม 2561

เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์420g ละ...

อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี

15 กันยายน 2560

เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ Digital Scal...

อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี

9 ตุลาคม 2560

เครื่องชั่งนับจำนวน30กิโล ความละ...

อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี

1 พฤศจิกายน 2560

เครื่องชั่งแบบวางพื้น 600kg ควา...

อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี

6 ธันวาคม 2560