ประกาศทั้งหมด 112 รายการ

ที่ดิน สันทราย เชียงใหม่ 1 ไร่ 2...

อำเภอสันทราย เชียงใหม่

15 มกราคม 2561

บ้านพร้อมที่ดิน เชียงใหม่ ดอยสะเ...

อำเภอดอยสะเก็ด เชียงใหม่

30 ธันวาคม 2560

สวนลำไย เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด 6 ไร่

อำเภอดอยสะเก็ด เชียงใหม่

26 ธันวาคม 2560

ที่ดิน เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด 76 ตา...

อำเภอดอยสะเก็ด เชียงใหม่

11 ธันวาคม 2560

ที่ดินดอยสะเก็ด ต.เชิงดอย 1-0-6 ...

อำเภอดอยสะเก็ด เชียงใหม่

9 ธันวาคม 2560

ขายสวนยางพารา และ สวนมะม่วง พื้น...

อำเภอเชียงดาว เชียงใหม่

30 พฤศจิกายน 2560

ที่ดินเชียงใหม่ ดอยสะเก็ด 8ไร่ ส...

อำเภอดอยสะเก็ด เชียงใหม่

27 พฤศจิกายน 2560

ที่ดิน เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด 1-0-6...

อำเภอดอยสะเก็ด เชียงใหม่

26 พฤศจิกายน 2560

ที่ดินเชียงใหม่ แม่ออน 9 ไร่ ติด...

กิ่งอำเภอแม่ออน เชียงใหม่

25 พฤศจิกายน 2560

ขายทีดิน 3 ไร่ 70 ตารางวา

อำเภอดอยสะเก็ด เชียงใหม่

22 พฤศจิกายน 2560

ที่ดิน เชียงใหม่ สันทราย 1 ไร่ 2...

อำเภอสันทราย เชียงใหม่

21 พฤศจิกายน 2560

ที่ดิน เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ติดลำ...

อำเภอดอยสะเก็ด เชียงใหม่

20 พฤศจิกายน 2560

ที่ดิน เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด 10 ไร...

อำเภอดอยสะเก็ด เชียงใหม่

16 พฤศจิกายน 2560

บ้านไตล์รีสอดร์ 37 ตารางวา

อำเภอสันทราย เชียงใหม่

14 พฤศจิกายน 2560

ที่ดินเชียงใหม่ ดอยสะเก็ด 51 ตา...

อำเภอดอยสะเก็ด เชียงใหม่

11 พฤศจิกายน 2560

ที่ดิน เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด 1-0-6...

อำเภอดอยสะเก็ด เชียงใหม่

7 พฤศจิกายน 2560

ที่ดิน เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด 1-0-6...

อำเภอดอยสะเก็ด เชียงใหม่

26 กันยายน 2560

ที่ดิน เชียงใหม่ สันทราย 1 ไร่ 2...

อำเภอสันทราย เชียงใหม่

25 กันยายน 2560

ที่ดิน เชียงใหม่ สันทราย 2-2-60 ...

อำเภอสันทราย เชียงใหม่

7 กันยายน 2560

ที่ดินเชียงใหม่ ดอยสะเก็ด 10 ไร่...

อำเภอดอยสะเก็ด เชียงใหม่

30 สิงหาคม 2560

บ้านพร้อมทีดิน 1200000 บาท130ตาร...

อำเภอดอยสะเก็ด เชียงใหม่

29 สิงหาคม 2560

ขายที่ดิน เชียงใหม่ 51 ตารางวา

อำเภอดอยสะเก็ด เชียงใหม่

28 สิงหาคม 2560

ขายที่ดินเชียงใหม่ ดอยสะเก็ด 51...

อำเภอดอยสะเก็ด เชียงใหม่

25 สิงหาคม 2560

เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด นาขั่นปั่นได...

อำเภอดอยสะเก็ด เชียงใหม่

24 สิงหาคม 2560

เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด 10 ไร่ สวนลำใย

อำเภอดอยสะเก็ด เชียงใหม่

23 สิงหาคม 2560

เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด 51 ตารางวา

อำเภอดอยสะเก็ด เชียงใหม่

22 สิงหาคม 2560

ขายที่ดินเชียงใหม่ ดอยสะเก็ด นาข...

อำเภอดอยสะเก็ด เชียงใหม่

18 สิงหาคม 2560

ที่ดินเชียงใหม่ ดอยสะเก็ด 51 ตา...

อำเภอดอยสะเก็ด เชียงใหม่

10 สิงหาคม 2560

ที่ดินเชียงใหม่51 ตารางวา

อำเภอดอยสะเก็ด เชียงใหม่

31 กรกฏาคม 2560

ขายนาขั่นปั่นได เอกสาร์โฉนด 2 ไร่

อำเภอดอยสะเก็ด เชียงใหม่

27 กรกฏาคม 2560

บ้านพร้อมทีดินโฉนด 95ตารางวา

อำเภอดอยสะเก็ด เชียงใหม่

25 กรกฏาคม 2560

ทีดินเชียงใหม่ ดอยสะเก็ด 8ไร่ สว...

อำเภอดอยสะเก็ด เชียงใหม่

22 กรกฏาคม 2560