เรียนภาษาอังกฤษที่ขอนแก่นกับศูนย์ภาษาแคลิฟอร์เนีย

 • สินค้า : มือหนึ่ง
 • ประเภท : หนังสือ ตำรา การศึกษา
 • หมวด : สอนภาษา
 • ต้องการ : ขาย
 • ศูนย์ภาษาแคลิฟอร์เนีย (CLC)
  ศูนย์ภาษาแคลิฟอร์เนียเป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับ University of California Riverside , USA ดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป เป็นระยะนานกว่า 17 ปีศูนย์ภาษาแคลิฟอร์เนียประกอบด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์ทางด้านการศึกษาทั้งในและต่างประเทศโดยได้รับความร่วมมือทางวิชาการจาก University of California Riverside ในการจัดหลักสูตรและจัดหาอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิให้แก่ CLC การดำเนินการนี้เป็นการพัฒนาระบบการศึกษาภาษาอังกฤษของไทยให้มีความเป็นสากลมากขึ้น และเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสได้รับ
  การศึกษาอบรมที่ดี มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานและสถาบันต่างๆทั่วโลก นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างคุณภาพให้แก่ทรัพยากรมนุษย์และการแลกเปลี่ยนความรู้ ความสามารถ และความคิดเห็นระหว่างนักศึกษาไทยและอาจารย์ชาวต่างชาติ เพื่อเปิดโลกทัศน์ของเยาวชนเหล่านี้ให้กว้างไกล และเสริมทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่างเชื้อชาติ ต่างภาษา ตามวัตถุประสงค์ของความร่วมมือระหว่างสองสถาบัน
  หลักสูตรเปิดสอน
  1. English for Kids (Saturday Classes)
  2. Phonics for Kids
  3. Grammar ประถม
  4. Grammar ม.ต้น
  5. Vocab+Reading ม.ต้น
  6. Teen Talk
  7. Grammar+Error ม.ปลาย
  8. Vocab+Reading ม.ปลาย
  9. Grammar for Speaking +Speak Nows
  10. I Can Speak
  11. Let’s Talk
  12. TOEIC
  13. Academic Writing
  14. Private Study
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.clckhonkaen.com
  ศูนย์ภาษาแคลิฟอร์เนีย
  อาคาร 6 คณะเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  โทร. 043-203703, 084-4048784
  อีเมล์ : californiakku@gmail.com
  FB : California Language Center
  Id Line : californiakku

  ติดต่อผู้ประกาศ

 • ศูนย์ภาษาแคลิฟอร์เนีย
 • อำเภออำเภอเมือง จ.ขอนแก่น