รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำวิจัย รับแปลผลสถิติ spss

 • สินค้า : มือหนึ่ง
 • ประเภท : ธุรกิจ รับจ้าง ขายตรง
 • หมวด : งานวิจัย
 • ต้องการ : บริการ
 • รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำวิจัย รับแปลผลสถิติ spss

  research108.com เป็นผู้ให้บริการด้านงานวิจัย ให้บริการรับปรึกษางานวิจัย จัดทำงานวิจัยและแก้ไขงานวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ

  งานบริการประกอบด้วย
  1. การเขียนในส่วนของบทนำ (Introduction)
  2. การรวบรวมและทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Literature review)
  3. การเขียนระเบียบวิธีวิจัย (Research methodology)
  4. การเขียนผลการวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis result)
  (วิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรม SPSS : Statistical Package for the Social Sciences)
  5. การเขียนสรุปผลการวิจัย (Conclusion)

  หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่ต้องการคำปรึกษาด้านงานวิจัยหรือต้องการผู้ช่วยให้งานวิจัยของท่านสำเร็จได้ตามเป้าหมายและเป็นงานวิจัยที่มีคุณภาพด้วยผู้จัดทำที่มีประสบการณ์และสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับท่านได้

  จุดเด่นที่จะได้รับจากการใช้บริการ research108.com
  1. ผู้จัดทำมีประสบการณ์ด้านงานวิจัย
  2. รับประความถูกต้องของเนื้อหางาน
  3. จัดทำงานวิจัยที่ได้รับการว่าจ้างให้เสร็จตามกำหนดเวลา รับผิดชอบงาน ไม่ทิ้งงาน
  4. แก้ไขงานวิจัยได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  5. ให้คำปรึกษาและอธิบายวิธีการทำงานวิจัยให้ลูกค้าทราบโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  6. ผลงานวิจัยที่จัดทำเป็นงานใหม่ทุกชิ้น ไม่มีการทำซ้ำหรือการคัดลอกผลงานของผู้อื่น
  7. จัดทำด้วยรูปแบบที่ถูกต้องตามมาตรฐานงานวิจัย
  8. ข้อมูลทฤษฎีต่าง ๆ ได้มาจากแหล่งค้นคว้าข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น จากห้องสมุดหรือฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ต่าง ๆ เป็นต้น พร้อมส่งข้อมูลประกอบให้ลูกค้าอ่านเพิ่มเติมได้
  9. สามารถนัดพบเพื่อคุยรายละเอียดงานวิจัยหรือเพื่อตรวจสอบข้อมูลอื่น ๆ จากผู้จัดทำตามที่ลูกค้าต้องการได้
  10. การรักษาข้อมูลส่วนตัวไว้เป็นความลับ

  ผู้สนใจต้องการคำปรึกษาด้านงานวิจัยหรือต้องการผู้ช่วยงานด้านวิจัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
  Tel. 080-043-7660 / 098-940-5008
  (เบอร์โทรศัพท์สามารถติดต่อสอบถามได้ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08:00-21:00 น.)
  www.research108.com
  E-mail : info@research108.com
  Line ID : research108 / add by phone 0989405008
  (E-mail & Line ID ติดต่อสอบถามได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง)
  TAG: รับทำวิทยานิพนธ์, รับทำวิจัย, รับทำงานวิจัย, รับทำ IS

  ติดต่อผู้ประกาศ

 • วนิดา
 • อำเภอเขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร