โปรแกรมเงินเดือน 1.0 Excellent Editions

 • สินค้า : มือหนึ่ง
 • ประเภท : คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ไอที
 • หมวด : บริการไอที
 • ต้องการ : บริการ
 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
  (Payroll Manager 1.0 Excellent Editions)
  โปรแกรมเงินเดือน 1.0 Excellent
  ราคา 8900 บาทถ้วน ไม่มีค่าบริการ รายเดือน รายปี
  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

  โปรแกรมช่วยบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินเดือนและเวลาทำงาน ซึ่งระบบมีการจัดเก็บข้อมูลพนักงานรวมถึงเวลาทำงาน และสามารถสรุปเวลาทำงานของพนักงาน แต่ละคนได้
  แล้วนำข้อมูลเวลาทำงานดังกล่าวไปคำนวนเงินเดือนได้ และสามารถออกเอกสารทางราชการ เกี่ยวกับประกันสังคม หรือ เอกสารการเสียภาษีต่าง ๆ ได้
  และสามารถเรียกดูรายงานต่าง ๆ เกี่ยวกับพนักงาน, เวลาทำงาน, และเงินเดือนได้

  Feature โปรแกรม: จัดการระบบเงินเดือน
  - สามารถเพิ่ม/แก้ไข/ลบ งวดการจ่ายเงินเดือน แบบ รายเดือน/ครึ่งเดือน/สัปดาห์/วัน
  - สามารถเพิ่ม/แก้ไข/ลบ การรับหรือการหักเงิน ของพนักงาน เช่น เบี้ยขยัน ค่ากะ เบี้ยเลี้ยง มาสาย เป็นต้น
  - สามารถกำหนดอัตราการจ่ายค่าล่วงเวลางานได้ ในวันทำงานปกติ วันหยุด และวันหยุดนักขัตฤกษ์
  - สามารถกำหนดการหัก/ไม่หัก เงินเดือนพนักงานที่สาย, ขาดงาน
  - รองรับข้อมูลเวลาการทำงานที่ตรวจสอบแล้ว มาคำนวณเงินเดือนได้
  - รองรับการกำหนดวิธีการจ่ายเงินพนักงาน เงินสด เช็ค โอนเข้าบัญชี
  - รองรับการหักเงินเดือนพนักงานที่ลางานเกินกำหนด , รองรับการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า
  - สามารถกำหนดการแสดงรายการเงินเดือนพนักงานได้ , รองรับการคำนวณประกันสังคมได้
  - รองรับรูปแบบการปัดเศษเงิน เงินเดือนหลายแบบ , รองรับการหักเงินเดือนพนักงานที่ลางานตามอัตราที่กำหนดได้

  Feature โปรแกรม: จัดการระบบการลงเวลา
  - หน้าจอการลงเวลาโดย Keyboard, Barcode, เครื่องรูดบัตร
  - หน้าจอการลงเวลาโดย Touch Screen หรือ หน้าจอการลงเวลาจากใบลงเวลาเอง
  - รองรับการนำข้อมูลเข้าจากโอนข้อมูลการลงเวลาจากไฟล์
  - สามารถตรวจสอบและสรุปเวลาการทำงานของพนักงาน ที่ทำการบันทึกเวลาแล้ว
  - สามารถกำหนดเวลาผ่อนผันการเข้างานสาย, ออกพักก่อน, เข้าพักสาย และ เลิกงานก่อนเวลา ตามกฏเกณฑ์บริษัท
  - รองรับการปัดเศษคำนวณเวลา,OT,จำนวนเงิน อัตโนมัติ
  - สามารถแสดงรูปแบบการแสดงข้อมูลการตรวจตรวจสอบเวลาพนักงานได้เอง

  Feature โปรแกรม: รายงาน
  - ทะเบียนแผนกและตำแหน่ง , ทะเบียนข้อมูลพนักงาน , ทะเบียนเงินเดือนพนักงาน , ทะเบียนเวลาทำงานพนักงาน
  - รายงานสรุปจำนวนพนักงานตามแต่ละตำแหน่ง/แผนก , รายงานสรุปจำนวนพนักงานตามการศึกษาสูงสุด
  - รายงานสรุปการจ้างงาน-ลาออก รายงานสรุปเงินเดือนรวม รายงานสรุปยอดเงินเดือนและวิธีการจ่าย
  - รายงานการลงเวลา/ประวัติ : เวลาการเข้า-ออกงาน การมาสาย ขาด ลา การขออนุมัติการลาการเปลี่ยนแปลงเวลางาน
  - รายงานสรุปการมาสาย/ขาด/ลา รายงานสรุปเวลา ล่วงเวลา รายงานประวัติการจ่ายเงินเดือน
  - รายงานประวัติการจ่ายค่าล่วงเวลา รายงานประวัติการจ่ายรายรับ-รายหัก รายงานประวัติการปรับตำแหน่ง-เงินเดือน
  - รายงานเงินเดือน/สรุป : รายงานสรุปค่าล่วงเวลา รายงานสรุปรายรับ-รายหัก

  Feature โปรแกรม: เอกสาร
  - เอกสารภายในบริษัท : หนังสือสัญญาจ้างงาน , หนังสือค้ำประกันงาน , หนังสือรับรองเงินเดือน ,
  - เอกสารภายในบริษัท : หนังสือรับรองการทำงาน , หนังสือให้ออกจากงาน
  - เอกสารภายในบริษัท : ประกาศวันหยุด , ใบลงเวลาเข้า-ออก , ใบรับเงินเดือน , ทะเบียนเงินเดือน
  - เอกสารประกันสังคม : หนังสือนำส่งแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สปส.1-02 และ สปส.1-03
  - เอกสารประกันสังคม : แบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ สปส.1-10 (ใบปะหน้าและใบรายละเอียด)
  - เอกสารประกันสังคม : หนังสือแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน สปส.6-09
  - เอกสารภาษี : รายการภาษีเงินได้หัก ณ. ที่จ่าย ภงด.1และ ภงด.1ก (ใบปะหน้าและใบรายละเอียด)
  - เอกสารภาษี : แบบแสดงภาษีบุคคลธรรมดา ภงด.91 ใบรายละเอียดการคำนวณ ภงด.91

  Feature โปรแกรม: ความสามารถเสริม
  - รองรับการสร้างฐานข้อมูลใหม่ รองรับการสำรอง ฐานข้อมูล (Back up) รองรับการล้าง ฐานข้อมูล (Clean)
  - สามารถนำเข้าข้อมูลจาก Text หรือ Excel ได้ รองรับการทำงานแบบ client-server
  - สามารถกำหนดสิทธิการใช้งานระบบได้  สามารถโทรสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางพนักงานโดยตรงได้
  บริการลูกค้าตลอดอายุการใช้งาน สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ คุณศักดิ์ชัย
  โทร : 084-361-9607, 02-867-3607 , แฟกซ์ : 02-867-3608
  E-mail : wholesale@accusoft.co.th
  WebSite : www.accusoft.co.th
  Line ID: wholesale.as
  พิเศษสุดสุด!!! เมื่อติดต่อมาที่เบอร์ 084-361-9607 แจ้งชื่อคุณศักดิ์ชัย ว่าได้ดูโฆษณาสินค้าจากเว็บนี้ รับส่วนลดพิเศษทันที 500บาท
  ลูกค้ามีอินเตอร์เน็ต รับสิทธิ์ remote TeamViewer support สอนการติดตั้งและการใช้งานฟรี

  \\\"บริษัท แอ๊กคิว ซอฟท์ จำกัด\\\"
  29 ซ.บางแวก59 ถ.บางแวก ต.บางแวก อ.ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

  ติดต่อผู้ประกาศ

 • accusoft
 • อำเภอเขตภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร
 • หลักสูตร HKW-L1: Ethical Hacking Workshop

  เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

  รับเขียนโปรแกรม

  เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

  กระดิ่งเตือนภัย

  อำเภอเมือง นนทบุรี