จำหน่ายแม่ปุ๋ย 21-0-0 เป็นแม่ปุ๋ยที่ใช้ทำปุ๋ยอินทรีย์เคมี ใช้ผสมกับแม่ปุ๋ยชนิดอื่นๆ

 • สินค้า : มือหนึ่ง
 • ประเภท : ต้นไม้ ดอกไม้ แต่งสวน
 • หมวด : ร้านต้นไม้้
 • ต้องการ : ขาย
 • ปัจจุบัน เกษตรกรที่มีอาชีพในการทำสวน เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ไม้ผลต่าง ๆ ไม้ดอก ไม้ประดับและพืชผัก มีความต้องการที่จะเพิ่มผลผลิต ให้สูงขึ้นทั้งสิ้น ซึ่งในการที่จะเพิ่มผลผลิต นอก จากเกษตรกรจะใช้พืชพันธุ์ที่ดีแล้ว
  การดูแลบำรุงรักษา ก็ต้องมีการใช้ปุ๋ยเคมีที่ดีด้วย จากปัญหาปุ๋ยเคมีที่จำหน่ายในท้องตลาดมีราคาแพง เกษตรกรจึงควรที่จะลดต้นทุนการผลิตโดยการผสมปุ๋ยเคมีขึ้นใช้เอง เพื่อให้เกิดผลกำไรมากขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้เกษตรกรมีความมั่นใจได้ว่าปุ๋ยเคมีที่เกษตรกรผสมขึ้นมาเอง มีคุณภาพและปริมาณธาตุอาหารตรงตามที่ต้องการ และไม่ปลอมแน่นอน

  แม่ปุ๋ย 21-0-0 เป็นแม่ปุ๋ยที่ใช้ทำปุ๋ยอินทรีย์เคมี ใช้ผสมกับแม่ปุ๋ยชนิดอื่นๆ เร่งการการเจริญเติบโตในช่วงเป็นต้นกล้า และเร่งการสังเคราะห์แสง

  วิธีการผสมปุ๋ยเคมี
  เมื่อ เกษตรกรทราบแล้วว่าจะต้องใช้ปุ๋ยเคมีชนิดใด และน้ำหนักสุทธิที่จะใช้เท่าใดแล้ว ก็นำมาผสมกัน เกษตรกรควรรู้วิธีผสมและวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ต้องใช้คือ
  1. ควรผสมบนพื้นปูนซิเมนต์ที่แห้ง หรือบนพื้นดินที่เรียบมีผ้าใบรองพื้น
  2. ควรผสมไม่เกินครั้งละ 200 กิโลกรัม เพราะจะทำให้ปุ๋ยผสมคลุกเคล้าไม่ทั่วถึง
  3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการผสมควรแห้ง เช่น จอบ พลั่ว หากต้องการปริมาณมากควรใช้เครื่องปูนซีเมนต์ หรือเครื่องผสมอาหารสัตว์ขนาดเล็กที่ได้
  4. ให้เทแม่ปุ๋ยที่จะผสมจำนวนมากให้อยู่ด้านล่าง ส่วนปริมาณน้อยให้ไว้ชั้นบนขึ้นมาตามลำดับ ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงนำไปใช้ทันที

  การเก็บรักษา
  1. เมื่อใช้ปุ๋ยเคมีไม่หมดให้เก็บไว้ในกระสอบพลาสติกสานชั้นนอก โดยชั้นในมีถุงพลาสติกใสเรียบร้อยหรือมัดปากถึงชั้นในและนอกให้แน่นสนิท
  2. ควรเก็บไว้ในที่ร่ม และแห้ง ไม่โดนแสงแดดและฝน
  3. หากวางบนพื้นปูนซีเมนต์ควรมีไม้รองรับ

  ติดต่อสอบถาม 085-0005379, 043-343731 e-mail:puithai999@hotmail.com

  ติดต่อผู้ประกาศ

 • คุณปุ๊กกี้
 • อำเภออำเภอเมือง จ.ขอนแก่น