รับตรวจไวยากรณ์ Proofreading ปรับแก้ไวยากรณ์หรือ Rewrite Essay

 • สินค้า : มือหนึ่ง
 • ประเภท : ธุรกิจ รับจ้าง ขายตรง
 • หมวด : รับจ้าง
 • ต้องการ : บริการ
 • หากท่านต้องการตรวจไวยากรณ์ (Proofreading) ตรวจสอบงานเขียน Essay เพื่อให้เจ้าของภาษาตรวจไวยากรณ์
  รวมทั้งเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เรามี Proofreader ที่เป็นเจ้าของภาษาที่สามารถตรวจงานได้ทั้งสายสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  Our experienced proofreaders examine your essay carefully to find and correct errors in grammar, punctuation, syntax, context, spelling and style. We are ready to provide services promptly and proficiently at your convenience. Please send us your job to translationfind@gmail.com and we will get back to you promptly.
  For more information, please call (+66) 42- 810-734 or (+66) 87-8314785.

  ***ตลอดเวลาที่ผ่านมา เราได้รับความไว้วางใจในการตรวจไวยากรณ์และตรวจสอบงานเขียน
  ภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยที่เรียนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในประเทศอังกฤษ
  อเมริกา เยอรมัน และออสเตรเลีย และนักศึกษาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

  ไม่ว่างานของท่านจะอยู่ระดับไหนก็ตาม TranslationFind.com คือ มืออาชีพที่พร้อมจะช่วยเหลือท่าน เพื่อให้ท่านประสบความสำเร็จในราคาที่ท่านพอใจ

  ขอบเขตของการตรวจสอบของเรามีดังนี้
  แก้ไขการพิมพ์ผิด / แก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ / ตรวจสอบความต่อเนื่องของประโยค / ตรวจสอบการใช้เครื่องหมายวรรคตอน / ตรวจสอบความสอดคล้องของประธานและกริยา / แก้ไขประโยคไม่สมบูรณ์ / ตรวจสอบการสะกดคำ / ตรวจสอบการใช้ Tenses / ตรวจสอบการจัดวางโครงสร้าง

  เราให้บริการสำหรับงานด้านต่างๆ ดังนี้
  • งานวิทยานิพนธ์ Thesis
  • งานวิจัย หรือโครงร่างงานวิจัย Research
  • เอกสารงานโฆษณาทุกชนิด Marketing materials
  • เอกสารอื่นๆ

  สามารถดูตัวอย่างผลงานที่ผ่านมาบางส่วนและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.proofreading.translationfind.com
  สอบถามข้อมูล/สั่งซื้อ
  Mobile: 087-8314-785 (คุณธวัชชัย โยธาพันธ์ ผู้จัดการ)
  Line Id: 0878314785
  Email: translationfind@gmail.com

  ติดต่อผู้ประกาศ

 • คุณธวัชชัย
 • อำเภออำเภอวังสะพุง จ.เลย