IM Ink Tank Epson WP-4011 WP-4511 WP-4521 เติมหมึก

 • สินค้า : มือหนึ่ง
 • ประเภท : คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ไอที
 • หมวด : Printer Scaner
 • ต้องการ : ขาย
 • ทุกรุ่นที่ใช้ รหัสตลับหมึก BK677, CL688

  ในกลุ่องชุดติดตั้งประกอบไปด้วย
  1. ตลับหมึกพร้อมชิป พร้อมบรรจุน้ำหมึกสีละ 100 ซีซี
  2. คู่มือการติดตั้งและการเติมหมึก

  สมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของชุดตลับหมึกแบบเสียบ
  1. สะดวก รวดเร็ว ติดตั้งและเติมน้ำหมึกง่าย ได้ด้วยตนเอง
  2. ตลับหมึกแบบควบคุมแรงดัน เพื่อให้การไหลของน้ำหมึกสม่ำเสมอ
  3. ตลับหมึกหนาแข็ง ไม่รั่ว ไม่ซึม
  4. ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากถึง 90% เมื่อเทียบกับการใช้หมึกแท้

  ติดต่อผู้ประกาศ

 • อำเภอ จ.