วาล์วไฮดรอลิก NACHI ใช้แทน Bosch Rexroth Hydronorma Uchida 4WE6 4WE10 4WEH 4WEH32 hydraulic ไฮโดรลิค

 • สินค้า : มือหนึ่ง
 • ประเภท : อุตสาหกรรม นำเข้า ส่งออก
 • หมวด : เครื่องจักรกล
 • ต้องการ : ขาย
 • อุปกรณ์ไฮโดรลิคคุณภาพสูงจากญี่ปุ่น ผลิตจากโรงงานในญี่ปุ่นของแท้ สังเกตจาก "Made in Japan" บนป้ายสินค้าทุกชิ้น
  - สามารถใช้แทนวาล์ว Bosch Rexroth Hydronorma Uchida
  - ผลิตด้วยเทคโนโลยีเฉพาะของ NACHI ที่ได้รับการยอมรับในการผลิตลูกปืน สว่าน Cutting tool หุ่นยนต์อัตโนมัติ และวัสดุเหล็กพิเศษชนิดต่าง ๆ
  - มีสินค้าครอบคลุมระบบไฮโดรลิก ตั้งแต่ ปั๊มไฮโดรลิค วาล์วไฮดรอลิก ชุดต้นกำลัง Hydraulic Power Unit และอื่น ๆ
  เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการอุปกรณ์ไฮดรอลิกที่มีอายุการใช้งานยาวนานคุณภาพญี่ปุ่นแท้ดั้งเดิม ลดการสูญเสียจากการหยุดซ่อมเครื่องจักรไฮดรอลิคในสายการผลิต

  บริษัทของเรามีประสบการณ์ในเรื่องไฮโดรลิกและนิวแมติกมากกว่า 40 ปีพร้อมที่จะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฮโดรลิค และอุปกรณ์ลม (นิวเมติก) รวมทั้งระบบหล่อลื่น ต่างๆ
  บริษัท ศรีทอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  Sritong Engineering Co., Ltd.
  483,485,487,489 ถนนพระรามที่ 2 บางมด จอมทอง กรุงเทพ ฯ 10150
  483,485,487,489 Rama-2 Road, Bangmod, Chomthong, Bangkok 10150
  http://www.sritong.co.th ติดต่อ คุณสุภาภรณ์ โทร. 085-482-9378 Email: supapornw@sritong.co.th

  รุ่นที่ทางบริษัทสามารถเทียบรุ่นให้ได้ ได้แก่
  4WEH25J-6X/6AG24NETS2K4
  4WE10J33/CG24N9K4
  4WE6D62/EG24N9K4
  4WE10J3X/CW230N9K4
  4WE6C61/EW230VN9K4
  3WE6A62/EG24N9K4
  4WE6J6X/EW230N9K4/B10
  4WE6D6X/OFW220-50NZ4
  4WE6D6X/OFW220-50NZ4
  4WE6D62/OFEG24N9K4/V
  4WE6D62/EG24N9K4
  4WE6C61/CG24NZ4
  4WE6D62/EG24N9K4
  4WE6D62/OFEG24N9K4/V
  3WE6A62/EG24N9K4
  4WE6D6X/EW230N9K4
  4WE6HA6X/EG24N9K4
  4WE6C6X/EG24N9K4
  4WE6J6X/EG24N9K4
  4WE6C6X/EG24N9K4
  4WE6C6X/EG24N9K4
  4WE6J6X/EW220NZ5L
  4WE6J6X/EG24N9K4
  4WE6J6X/EG24N9K4
  4WE6Y6X/EG24N9K4
  4WE10D33/CW230N9K4
  4WE10L3X/CG220N9K4
  4WE10C33/CG24N9K4
  4WE10E33/CG24N9K4
  4WE6E70/HG24N9K4
  4WE6J6X/EG24N9K4
  4WE6J6X/EG24N9K4
  4WE6J6X/EG24N9K4
  4WE6C6X/EG24N9K4
  4WE6E6X/EG24N9K4/B10
  4WE6D70/HG24N9K4
  4WE6J6X/EG24N9K4
  3WE6A6X/EW230N9K4
  4WE6Y6X/EW220N9K4
  4WE6J70/HG24N9K4/B10
  4WE10Y20B/AG24NZ4
  4WE10Y20B/AW220-50NZ4
  4WE6J70/HG24N9K4/B10
  4WE10Y20B/AG24NZ4
  4WE10Y20B/AW220-50NZ4
  3WE10A3X/CG24N9K4
  4WE10J3X/CG24N9K4
  4WE6Y6X/W110-50-N9K4
  4WE10D3X/OFCW110NZ45
  4WE6E6X/CW110NZ45
  4WE10EB33/CG24N9K4
  4WE6D62/EG24N9K4
  4WE6Y62/EG24N9K4
  4WE6E62/EG24N9K4
  4WE6C62/EG24N9K4
  4WE10J3X/CG24N9K4
  3WE10A3X/CG24N9K4
  4WE10D33/CW230N9K4
  4WE6D62/EW230N9K4
  4WE10Q3X/CG24N9K4
  4WE10M3X/CG24N9K4
  4WE6D62-6X/EG24N9K4
  4WE10D33/CG24N9K4
  4WE6D62/0FEG24N9K4
  4WEH16-J-3X/CG24N9K4
  4WEH16-C-7X/G24N9K4
  4WE6HA6X/EW110N9K4
  4WE6HA6X/EG24N9K4
  4WE6D6XEG24N9K4
  4WE6D6X/EW110N9K4
  4WE10-J-G24
  4WE10J3X/CG24N9K4
  4WE10J3X/CG24
  4WE10-D-3X-CG24N9K4
  4WE10D-3X/OFCG24N9K4
  4WE10D3X/C24N9K4
  4WE6HA6X/EG24N9K4
  4WE6E61/CG24N9K4
  4WE6H61/CG24N9K4
  4WE6D62/EG24N9K4
  4WE10J3X/CG24N9K4
  4WE10D3X/CG24N9K4
  3WE10A3X/CG24N9K4
  4WE6MA-6X/EG24N9K4/
  4WE10J31B/CW220-50N925L
  4WE10E31/CW220Z4
  4WE6E61/CG24N9Z5L
  4WE6H61/CG24N9Z5L
  4WE6D62/EG24N9K4
  4WE10E3X/CG24N9K4
  4WE10J3X/CG24N9K4
  4WE6E61/CG24N9K4
  4WE6H61/CG24N9K4
  4WE6D62/EG24N9K4
  4WE6C6X/OFEG24N9K4
  4WEH25GA6X/6EG24N9K4
  4WE10J3X/CG24N9K4/B10
  4WE6Q6X/EG24N9K4
  4WEH16J7X/6EG24N9ETK4
  4WEH16HD7X/OF6EG24N9ETK4
  4WEH16E7X/6EG24N9EK4
  4WE6J6X/EG24N9K4
  4WE6D6X/OFEG24N9K4
  4WE6D6X/EG24N9K4+Z4
  4WE10D3X/0FCG24N9K4
  LFA16WEA-71/A08
  LFA16WEA-7X/A08
  H-H-4WEH25HJ6X/6EG24N9ES2K4
  H-4WEH16G6X/6EW230-50NETSK4P45
  4WE6E6X/EW230N9K4
  4WE6E6X/EW230N9K4
  4WE6D6X/EW230N9K4
  4WE6F62/EG24N9K4/62
  4WE6J62/EG24N9K4/62
  4WE6J60/EG24N9K4/62
  4WE6D62/EW230N9K4/B12/V
  4WE6D62/EW230N9K4/V
  4WE6C6X/EG24N9K4
  4WE6J6X/EG24N9K4
  4WE6H6X/EG24N9K4
  4WE6E6X/EG24N9K4
  4WE6Y-62/EG24N9K4
  4WE6J-62/EG24N9K4
  4WE6D6X/EG24N9K4
  4WE6Y6X/CG24N9K4
  4WE6E1B6X/EW230N9K4
  4WE6E6X/EW230N9K4
  4WE6D6X/EW230N9K4
  4WE6J6X/EG24N9K4
  4WE10D33/CW230N9K4
  4WE6D62/EW230N9K4
  4WE6J6X/EG24N9K4
  3WE6B6X/EG24N9K4
  4WE6E6X/EG24N9K4
  4WE6HB61/EG24N9K4
  4WE10J3X/CG24N9K4
  4WE10D3X/CG24N9K4
  4WE6E60/EW230
  4WE6D60/EG24N9K4
  4WE10U33/CG24N9K4
  4WE6J61/EW230N9K4
  4WE6D62/EW230N9K4
  4WE6H6X/SG24N9K4/V
  4WE6D62/EW230N9K4
  4WE10D33/CW230N9K4
  3WE6A60/SG24N9Z5L
  ผู้นำเข้า ศรีทอง เอ็นจิเนียริ่ง
  4WE6D73-6X/EG24N9K4
  H-4WEH25H66/6EG24N9K4
  4WE6J62/EG24N9K4/B10
  4WE10E20/AW220-50N9Z5L
  4WE10E31/CW220-50N9Z5L
  4WE6J6X/EG24N9K4
  3WE6B6X/EG24N9K4
  4WE6E6X/EG24N9K4
  4WEHJ6HD7X/OF6EW230N9ES2K4/B10
  4WEH16J7X/6EW230N9ETK4+2Z5L
  4WE6D6X/OFEW23ON94K+2Z5L
  4WE6D6X/EG24N9K4/V V
  4WE6D6X/OFEW230N9K4/B12
  4WE10J3X/CW220-50NZ4
  4WE6E50B/AW220-50NZ4
  4WE10J20B/AW220-50NZ4
  4WE10Y20B/AW220-50NZ4
  4WEH25J50/6AW220-50NETZ4
  4WE10C20B/AW220-50NZ4
  4WE10C3X/CW220-50NZ4
  4WE10A3X/CG24N9K4
  4WE10Y3X/CG24N9K4
  4WE6H6X/EW220-50N9Z5L
  4WE6D62/EG24N9K4
  4WE10D33/CG220N9K4/V
  4WE6D6X/EG220N9K4
  4WE6D62/EG220N9K4
  4WE6J6X/EG24N9K4/B08
  4WE6D6X/EG110N9K4/V
  4WE6D6X/EG220N9K4/V60
  4WE6E50/AG24NZ4
  4WEH10E20/6AG24E
  4WE6J5X/AW220RN9Z5L
  H-4WEH25J6X/G24NXEETZ2
  4WEH16R-7X/6EG24NEK4
  4WE6E62/EG24N9K4
  4WE6D62/EG220N9K4/V
  4WE6J61/EW230N9K4
  4WE6D62/EW230N9K4
  4WE10A3X/CG24N9K4
  4WE10Y3X/CG24N9K4
  4WE6H6X/SG24N9K4/V
  H-4WEH16J7X/6EW230N9ETK4/B10+Z5L
  H-4WEH25J67/6EG24VN9ETK4/B10D3V
  4WEH16J7X/6EG24N9ETK4
  4WEH16J7X/6HG24N9ETK4
  4WEH16L7X/6HG24N9ETK4
  4WEH16U7X/6HG24N9ETK4
  4WEH16Y7X/6HG24N9ETK4
  4WEH16C7X/6EG24N9ETK4
  4WEH16L7X/6EG24N9ETK4
  4WEH16U7X/6EG24N9ETK4
  4WEH16Y7X/6EG24N9ETK4
  4WEH22E7X/6HG24N9ETK4 ติดต่อ ศรีทอง เอ็นจิเนียริ่ง 085-482-9378 Email: supapornw@sritong.co.th
  4WEH22J7X/6HG24N9ETK4
  4WEH22L7X/6HG24N9ETK4
  4WEH22U7X/6HG24N9ETK4
  4WEH25E6X/6HG24N9ETK4
  4WEH25EA6X/6HG24N9ETK4
  4WEH32E7X/6HG249K4
  4WEH32J7X/6HG249K4
  4WEJ32L6X/6HG249ETK4
  REXROTH 4WE6E52/AG24 REXROTH 4WE6E52/AG2

  DR10-4-4X/100YM
  DR10-4-4X/200YM
  DR10-5-5X/100YM
  DR10-5-5X/200YM
  DR20-4-4X/200YM
  ZDR10DP2-5X/150YM
  ZDR10DP2-5X/210YM
  ZDR6DA2-4X/150Y
  ZDR6DA2-4X/75Y
  ZDR6DA2-4X/75YM
  ZDR6DP2-4X/150YM
  ZDR6DP2-4X/210YM
  ZDR6DP2-4X/75YM
  DZ20-1-5X/200YM
  DZC20-1-5X/200XY
  Z2S10-1-3X
  4WE6E52/AG24 REXROTH 4WE6E52/AG2
  ผู้นำเข้า ศรีทอง เอ็นจิเนียริ่ง
  Z2S10A1-1-3X
  Z2S10A2-1-3X
  Z2S6-1-6X
  Z2S6A-2-6X
  Z2S6B-1-6X

  DB10-1-4X/200UW65
  DB10-1-4X/50UW65
  DB10-1-5X/200
  DB10-1-5X/315
  DB20-1-4X/200UW65
  DB20-1-4X/50UW65
  DB20-1-5X/200
  DB20-1-5X/315
  DBDH6P1X/200
  DBDS10K1X/315
  DBDS20K1X/315
  DBDS30K1X/315
  DBDS6P1X/25
  ZDB10VA2-4X/100V

  ติดต่อผู้ประกาศ

 • อำเภอ จ.