Speedy Translation แปลเอกสาร แปลด่วน พิมพ์งาน

 • สินค้า : มือหนึ่ง
 • ประเภท : ธุรกิจ รับจ้าง ขายตรง
 • หมวด : งานแปล
 • ต้องการ : บริการ
 • Speedy Translation

  รับแปลเอกสารอังกฤษ-ไทย / ไทย-อังกฤษทุกประเภท โดยนักแปลมืออาชีพ ไม่ใช้โปรแกรมช่วยแปลใดๆ รับประกันความถูกต้อง แม่นยำ และคุณภาพของงาน


  บริการของเรา

  • แปลเอกสาร
  รับแปลบทคัดย่อ
  รับแปลบทความ
  รับแปลสารคดี
  รับแปลประวัติการทำงาน (Resume / CV)
  รับแปลคู่มือการเรียน
  รับแปลคู่มือการใช้งานต่างๆ
  รับแปลซีรีส์ / ภาพยนตร์ / เพลง
  รับแปลเรื่องสั้น / นวนิยาย
  รับแปลวารสาร
  รับแปลเว็บไซต์
  รับแปลหนังสือสัญญา
  รับแปลแผ่นพับ
  รับแปลโฆษณา
  รับแปลใบเสนอราคาสินค้า / ใบแจ้งหนี้
  รับแปลเอกสารอื่นๆอีกมากมายตามความต้องการของลูกค้า

  • พิมพ์เอกสาร
  รับพิมพ์ภาษาไทยล้วน
  รับพิมพ์ภาษาอังกฤษล้วน
  รับพิมพ์ภาษาไทยผสมอังกฤษ
  รับพิมพ์ข้อมูลลงโปรแกรม Excel หรืออื่น

  รายละเอียดเพิ่มเติม http://speedy-translation.blogspot.com/

  ติดต่อผู้ประกาศ

 • Speedy Translation
 • อำเภออำเภอสันทราย จ.เชียงใหม่