บริการแปลเอกสาร บริการด้านวีซ่า

 • สินค้า : มือหนึ่ง
 • ประเภท : ธุรกิจ รับจ้าง ขายตรง
 • หมวด : งานแปล
 • ต้องการ : บริการ
 • Lpd Visa Services ให้บริการเรื่องวีซ่า และ เป็นตัวกลางในการยื่นวีซ่า กับสถานฑูตแต่ละประเทศ ให้กับผู้ที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยว ติดตาม ฯ แต่ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะติดต่อกับสถานฑูตเพื่อขอวีซ่า ซึ่งมีหลายขั้นตอน และยุ่งยากในการจัดเตรียมเอกสาร

  โดยมีทีมงานมืออาชีพ ให้บริการ ทำวีซ่า ดำเนินการทุกอย่างให้พร้อมสรรพ จัดเตรียมเอกสาร แนะนำขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้การยื่นวีซ่ากับสถานฑูตง่ายขึ้น ในราคาย่อมเยา

  นอกจากนี้ ยังบริการข้อมูลการทำวีซ่า อย่างครบถ้วน สำหรับผู้ที่กำลังต้องการข้อมูลในการ ทำวีซ่า เราพร้อมให้ข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอกสารต่างๆ ที่ ผู้เดินทางต้องการ ทำวีซ่า จำเป็นต้องเตรียม ที่ตั้งของสถานฑูต ช่วงวัน-เวลาในการยื่นวีซ่า ข้อแนะนำต่างๆ และ แบบฟอร์มในการขอวีซ่า ของประเทศต่างๆ

  - ยินดีให้คำปรึกษาวีซ่าทุกประเภท ทุกประเทศฟรี / Visa Consulting Service Free

  - ให้คำปรึกษาจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ / Marriage Registration with Foreigner Service

  - รับแปลเอกสารทุกประเภท, พร้อมทั้งรับรองเอกสารจากระทรวงการต่างประเทศ / Express Translation Service, Document Authenticate by Ministry of Foreign Affairs & Embassies

  -บริการจองตั๋วเครื่องบิน / ประกันภัยการเดินทาง ทั่วโลก Travel Insurance

  เยียมชมwebsiteของเราได้ที่

  http://www.lpdvisa.com/

  ติดต่อผู้ประกาศ

 • pakin
 • อำเภอเขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร