ขนมไทย ๔ ภาค

 • สินค้า : มือหนึ่ง
 • ประเภท : อาหาร ร้านอาหาร เครื่องดื่ม
 • หมวด : อาหาร
 • ต้องการ : ขาย
 • ขนมไทย ๔ ภาค
  ทุกวันนี้คนไทยนิยมบริโภคอาหารที่ไม่มีประโชยน์ ประเภทอาหารขยะและไม่รู้จักอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยมีแต่จะทำให้วัฒันธรรมไทยเสื่อมลง
  คนไทยไม่รู้จักเข้าครัวทำอาหารมีแต่ซื้ออาหารสำเร็จ ประเภทอาหารถุงรวมถึงการกินขนมของคนไทยในปัจจุบัน ก็มีแต่บริโครขนมที่ไม่มีประโยชน์
  และมีผงชูรส ขั้นตอนในการผลิตก็ไม่สะอาดพอ ดั้งนั้นเราเป็นคนไทยต้องอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยรวมถึงอาหารการกินก็ต้องบริโภคของไทย
  กินของไทย ซื้อของไทย รักของไทยไทย ฉะนั้นการรับประทานขนม ก็ต้องเป็นของไทย
  วันนี้! ดิฉันขอเสนอการทำขนมไทยทั่วภูมิภาคในประเทสไทย ไม่ว่าจะเป็น ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ข้าวโป่ง ขนมหม้อแกง เป็นต้น

  อยากรู้วิธีทำขนมไทยทั่วทั้ง ๔ภาค ในประเทศไทย
  http://thai-desserts-in-thailand.blogspot.com/

  ติดต่อผู้ประกาศ

 • อำเภอ จ.